privacypic

 

Algemeen

Smit Consult respecteert de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens van klanten worden door Smit Consult dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Smit Consult houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Smit Consult, gevestigd te Drunen 5151 DJ, Thomas Edisonweg 40.

PRIVACY BELEID

INLEIDING

Deze website is eigendom van Smit Consult, hierna te noemen Smit Consult.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers en klanten van (mobiele) websites en diensten en producten van Smit Consult.

Met dit privacy beleid verschaft Smit Consult informatie over de gegevens die wij verwerken van onze klanten.

De informatie die wij over u verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Smit Consult Drunen 5151 DJ, Thomas Edisonweg 40.

CONTACT

Via Smit Consult, ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Thomas Edisonweg 40, 5151 DJ Drunen, kunt u altijd contact opnemen met Smit Consult met vragen over dit privacybeleid

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) websites, diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als u producten of diensten op onze website bestelt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of diensten. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) website.

Uw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website) nog beter uw interesses af kunnen stemmen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via onze website: voor de totstandkoming en uitvoering van een met uw gesloten overeenkomst; om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau; om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen; om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw adresgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Uitsluitend als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijdoor ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kunt u een email sturen aan info@smitconsult.nl of een brief gericht tot Smit Consult., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Thomas Edisonweg 40, 5151 DJ Drunen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacybeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een email sturen aan info@smitconsult.nl of een brief gericht tot Smit Consult, ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Thomas Edisonweg 40, 5151 DJ Drunen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een email sturen aan info@smitconsult.nl of een brief gericht tot OSmit Consult, ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Thomas Edisonweg 40, 5151 DJ Drunen, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Benieuwd hoe Smit Consult u van dienst kan zijn? Bel mij terug