Course program 2020

Ondernemers zijn zich er van bewust dat gewerkt wordt voor anderen, en ze stellen zich dienstbaar op. Het aanpassen aan de gewijzigde marktsituatie is een uitdaging waar vele ondernemers en organisaties voor staan.

Het is van belang dat kansen benut en risico’s zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Dat er keuzes gemaakt worden op basis van, soms, weinig beschikbare gegevens. Zo zijn de bedrijfsgegevens verkregen uit de bedrijfsdatabase, maar ook door de marktgegevens daaraan te koppelen. Productgegevens kunnen verkregen zijn via het doen van experimenten, maar ook van bestaande productieprocesbestanden. Aan de analyse van deze gegevens kunnen wij een positieve bijdrage leveren.

Het is van belang producten te maken, die robuust zijn, die lang mee kunnen gaan. Die gemaakt worden in een productieproces met weinig uitval. Of diensten aan te bieden die voldoen aan de wensen van uw klanten.

Keuzes worden gemaakt waarbij betrouwbare en beschikbare informatie goed op waarde wordt beoordeeld. Het helpt als u daarbij een model heeft van deze informatie.

Wij kunnen u van dienst zijn. Wij bieden u cursussen aan, die de beschikbare gegevens optimaal benutten. Data analyse, en ook statistische analyses maakt het mogelijk om te komen tot modellen. Modellen die u kunt gebruiken om de juiste keuzes te maken.

Onze cursussen in gegevensanalyse en praktische statistiek worden met onze ondersteunende kwaliteitsproducten uitgevoerd.

spss logo block

SPSS Course

Ontdek de basismogelijkheden van IBM SPSS met deze cursus. Het "Basishandboek SPSS 24" wordt gebruikt als rode lijn in deze cursus.

More information
18cover2

Statgraphics Course

Voor meer inzicht in een reeks van toepassingen, zoals stabiliteitsanalyses, SPC, calibraties, en Design of Experiments.

More information
sigmaplot

SigmaPlot free webinar

SigmaPlot 13, A few clicks from data to presentation.

More information
Learn more on how Smit Consult can assist you Call me back