IBM SPSS Modeler

Wij bieden IBM SPSS Modeler aan met de zekerheid van een goede implementatie, zodat direct meer rendement van uw opgebouwde gegevens mogelijk is.

 Modeler

Data mining kan worden uitbesteed, maar met behulp van IBM SPSS Modeler en de ondersteuning van Smit Consult is dit niet direct nodig. Elk bedrijf kent de zorgvuldig opgebouwde afnamegegevens van de klanten, kent de klanten, kent de markt(en), kent de bedreigingen, maar ook de kansen.  Voor een bedrijf is het van belang campagnes te voeren, waarvan zij verwachten dat ze redelijk succesvol zijn.  Bedrijven willen nieuwe producten introduceren, nieuwe markten aanboren, bestaande klanten beter van dienst zijn, maar ook nagaan hoe klantentrouw kan worden verhoogd.

Wij gaan met u uw wensen bespreken.

Met IBM SPSS Modeler zijn o.a. de volgende analyses mogelijk:

 1. het nagaan wat de waarde is van een bezit, zoals een auto (bijvoorbeeld de waarde voor belastingen);
 2. het nagaan welke klanten trouw zijn, en welke klanten dat juist niet zijn;
 3. het vinden van groepen producten die gelijkwaardig zijn, of dezelfde afnameprofielen kennen;
 4. het nagaan hoe groot de kans is dat een persoon, of een groep van personen, een product zullen aanschaffen;
 5. het vinden van relaties tussen de aanschaf van producten;
 6. het vinden van mogelijkheden voor het bepalen van kansen voor cross-selling etc.  

Met IBM SPSS Modeler wordt het mogelijk om meer uit de opgebouwde gegevensbestanden te halen. Het resultaat van een analyse met SPSS Modeler is een model.

Met dit model is na te gaan, welke factoren effect hebben op het eindresultaat, maar tevens is mogelijk te zien welke factoren geen of nauwelijks effect hebben. Algemeen kan men met IBM SPSS Modeler product aankopen van klanten modelleren. Met het model is het mogelijk nieuwe klanten te classificeren, en een kans toekennen op een product aankoop van deze nieuwe klant, en daarmee ook verwachtingen uitspreken.

Interpretatie van het model kan alleen gedaan worden door het bedrijf of instelling die de gegevens verzameld en beheerd hebben. Zij bezitten de productkennis en zij kennen hun klanten.  Extra informatie die niet opgeslagen is in de bestanden is beschikbaar binnen de Marketing en Verkoopafdeling.

Wij hebben ervaring met de implementatie van SPSS Modeler. Wij adviseren IBM SPSS Modeler Professional.

Daarom bieden wij u het volgende aan :
Afname van IBM SPSS Modeler Professional met 3 dagen ondersteuning van drs. Ing. Jan Smit van Smit Consult .

U krijgt hiervoor :

 • een korte cursus in het gebruik van Data Mining;
 • bespreking van wat de mogelijkheden zijn van IBM SPSS Modeler;
 • met welke gegevens kunnen uw wensen zo goed als mogelijk worden gerealiseerd;
 • opbouw van een gegevensbestand voor analyse;
 • een eerste opbouw van een "stream" van IBM SPSS Modeler en een eerste interpretatie van de gegevens;
 • terugkoppeling van resultaten en aanpassing van de gegevens, of anders aanpassing van een model;
 • assistentie van interpretatie van het model: numerieke beschrijving van kansen en bedreigingen.  

Het initieel aantal dagen dat hiermee gemoeid is, is 3 dagen. 
- Na deze dagen zou u, in principe, IBM SPSS Modeler zelf kunnen toepassen, en het verder uitbouwen. U kunt daarna altijd terugvallen op onze expertise.
- Na deze 3 dagen is het mogelijk meer dagen ervoor af te nemen. Dat hangt af van de benodigde tijd voor de correcte gegevensopbouw, het samenvoegen van bestanden, een opdracht die nog niet geheel direct kan worden uitgevoerd, omdat gegevens ontbreken, etc.

De prijs voor deze 3-daagse consultancy is € 4.500,-*. 

*Deze prijs is exclusief BTW en reiskosten. Samen met het product IBM SPSS Modeler bent u verzekerd van het optimaal renderen van uw zorgvuldig opgebouwde gegevensbestanden.

SPSS Modeler is hét product voor data mining en big data analyses. Wij bevelen u het product van harte aan.

 

Learn more on how Smit Consult can assist you Call me back