Privacyverklaring

Smit Consult, handelsnaam van Cosinus Computing BV respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
— Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
— Het adviseren en bemiddelen bij support software en statistische analyses etc.
— Het uitvoeren van marketingactiviteiten
— Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website www.smitconsult.nl

Smit Consult heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Smit Consult van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.


Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van Software voor statistische analyses etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. ledere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Smit Consult is the trade name of Cosinus Computing BV


Smit Consult is de handelsnaam van Cosinus Computing BV


Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan leveranciers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om
een overeenkomst inzake een softwareproduct af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze
derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het softwareproduct.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan leveranciers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om
een overeenkomst inzake een softwareproduct af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze
derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het softwareproduct.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.


Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten
of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Smit Consult
Thomas Edisonweg 40
5151 DJ Drunen


Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Scroll naar boven