IBM SPSS Modeler

Omschrijving

IBM SPSS Modeler is een voorspellende analyse platform, dat u helpt snel nauwkeurige modellen voor voorspellingen te zoeken en voor het leveren van voorspellende intelligentie (associaties, classificaties en segmetaties) die toegekend kunnen worden aan individuen, groepen en systemen. Het biedt een scala aan geavanceerde algoritmes en analysetechnieken, inclusief tekst-analytics, entiteit-analytics, wat het management inzicht geeft om real-time beslissingen te nemen.


Voorbeelden SPSS Modeler:

 1. Modeling Customer Response (.pdf)
 2. Building the Model (.pdf)
 3. SPSS Modeler_The Drugs Project (.pdf)
 4. SPSS Modeler_The Market Basket Project (.pdf)

klik hier voor IBM SPSS Modeler video’s

Zeven redenen waarom u voorspellende analyses nodig heeft. Hoe u uw belangrijke strategische doelstellingen kunt behalen:

 1. Wedijver- bescherm en bevestig uw meest krachtige en unieke competitieve kracht;
 2. Groei – verhoog de omzet en behoud uw klanten door competitief handelen;
 3. Dwing af – handhaaf uw zakelijke integriteit door het tegengaan van fraude;
 4. Verbeter — verhoog uw meest zakelijke competitieve kracht;
 5. Voldoe — voldoe aan de huidige hoge klantverwachtingen ;
 6. Leer — pas de meest geavanceerde analytische methoden toe;
 7. Handel — pas uw opgedane zakelijke inzicht toe en maak Analytics echt mogelijk.

->meer informatie (Seven Reasons .pdf) <-

Santam Verzekeringen: De risico’s real-time meten om fraude tegen te gaan, de kosten te verminderen en de klanttevredenheid te verhogen. (SPSS_Modeler.pdf)

Deze strategische doelstellingen kunnen alleen volledig worden verkregen door het gebruik van voorspellende analyses.

Figuur: Een onderneming met daarin aangegeven de toepassing van voorspellende analyses binnen de afdelingen, business units. De omcirkelde cijfers 1 tot en met 7 geven aan welke van de bovenstaande strategische doelstelling wordt nagestreefd.

IBM SPSS Modeler is hèt product voor voorspellende analyses. Laat uw gegevens renderen! Vraag via ons een presentatie aan!

Om IBM SPSS Modeler toe te passen, is het wenselijk om een presentatie op locatie te geven. Laat u ons weten of u meer wenst te weten over IBM SPSS Modeler en wat het kan betekenen voor uw organisatie. U kunt contact opnemen met Jan Smit, jan.smit@smitconsult.nl over de inhoud van IBM SPSS Modeler, of om u te voorzien van brochures en licentie-informatie en een afspraak in te plannen.

Gebruik IBM SPSS Modeler om consequent betere beslissingen te kunnen nemen.


Er zijn 3 edities van IBM SPSS Modeler die wij aanbieden:

 • IBM SPSS Modeler Personal
 • IBM SPSS Modeler Professional
 • IBM SPSS Modeler Premium

IBM SPSS Modeler brochure .pdf

IBM SPSS Modeler Personal is bedoeld voor individuele gebruikers, die dagelijks ad hoc beslissingen moeten nemen. Sales managers, marketeers, onderwijsmedewerkers, gezondheidswerkers en medewerkers in bijna elke industrie kunnen SPSS Modeler Personal gebruiken om gestructureerde gegevens te analyseren en te visualiseren.

Binnen enkele minuten zijn zowel analisten als business professionals in staat om modellen met behulp van de visuele gebruikersinterface van SPSS Modeler te bouwen, en het creëren van geavanceerde visualisaties van de resultaten die kunnen worden geïntegreerd in rapporten of worden geüpload naar databases voor het oplossen van individuele en organisatorische mogelijkheden.

Licentievorm: single user (desktop):

 • License term Perpetual license (Authorized user)
 • License term Annual (fixed term) license (Authorized user) (huurlicentie)

Toegang tot gegevens en export zonder bestandslimieten Automatische preparatie van gegevens voor modelling Meer dan 30 algoritmes, automatische modelling methodes Mogelijkheid voor R extensibility en Python scripting.

IBM SPSS Modeler Professional is de ideale oplossing voor sales- en marketingafdelingen en teams die de kracht van voorspellende intelligentie wensen te combineren. Omdat IBM SPSS Modeler Professional een server oplossing is, kan men een hoge verwerkingssnelheid en schaalbaarheid verkrijgen, en daarbij worden de mogelijkheden van een server netwerk gebruikt voor bijv. het verkrijgen van grotere bestanden.

Licentievormen: Single user (desktop) en Concurrent user (server)

Licentievorm: Single user (desktop):
1 user license term Perpetual license (Authorized user)
1 user license term Annual (fixed term) license (Authorized user) (huurlicentie)

Licentievorm:Concurrent user (server)
1 concurrent user term Perpetual license
1 concurrent user term Annual (Fixed term) (huurlicentie)

Extra mogelijkheden van IBM SPSS Modeler Professional, voornamelijk met de netwerkversie:

 • Uit te breiden met in-database mining;
 • SQL pushback
 • Uit te breiden met algemene modelling model management tools.
 • Uit te breiden met de mogelijkheid voor een A/B testing uitvoer (welke methode levert het beste resultaat op).

IBM SPSS Modeler Premium is samen met een reeks geavanceerde algoritmes en mogelijkheden, waaronder tekst- analytics, entiteit-analytics en social network analytics om een breder gebied aan zakelijke problemen aan te pakken en model nauwkeurigheid te verhogen met zowel gestructureerde als ongestructureerde data.

Licentievormen: Single user (desktop) en Concurrent user (server)

Licentievorm: Single user (desktop):
1 user license term Perpetual license (Authorized user)
1 user license term Annual (fixed term) license (Authorized user) (huurlicentie)

Licentievorm:Concurrent user (server):
1 concurrent user term Perpetual license
1 concurrent user term Annual (Fixed term) (huurlicentie)Modeler implementatie

Wij bieden IBM SPSS Modeler aan met de zekerheid van een goede implementatie, zodat direct meer rendement van uw opgebouwde gegevens mogelijk is.

Data mining kan worden uitbesteed, maar met behulp van IBM SPSS Modeler en de ondersteuning van Smit Consult is dit niet direct nodig. Elk bedrijf kent de zorgvuldig opgebouwde afnamegegevens van de klanten, kent de klanten, kent de markt(en), kent de bedreigingen, maar ook de kansen. Voor een bedrijf is het van belang campagnes te voeren, waarvan zij verwachten dat ze redelijk succesvol zijn. Bedrijven willen nieuwe producten introduceren, nieuwe markten aanboren, bestaande klanten beter van dienst zijn, maar ook nagaan hoe klantentrouw kan worden verhoogd.

Wij gaan met u uw wensen bespreken.

Met IBM SPSS Modeler zijn o.a. de volgende analyses mogelijk:

 1. het nagaan wat de waarde is van een bezit, zoals een auto (bijvoorbeeld de waarde voor belastingen);
 2. het nagaan welke klanten trouw zijn, en welke klanten dat juist niet zijn;
 3. het vinden van groepen producten die gelijkwaardig zijn, of dezelfde afnameprofielen kennen;
 4. het nagaan hoe groot de kans is dat een persoon, of een groep van personen, een product zullen aanschaffen;
 5. het vinden van relaties tussen de aanschaf van producten;
 6. het vinden van mogelijkheden voor het bepalen van kansen voor cross-selling etc.

Met IBM SPSS Modeler wordt het mogelijk om meer uit de opgebouwde gegevensbestanden te halen. Het resultaat van een analyse met SPSS Modeler is een model. Met dit model is na te gaan, welke factoren effect hebben op het eindresultaat, maar tevens is mogelijk te zien welke factoren geen of nauwelijks effect hebben. Algemeen kan men met IBM SPSS Modeler product aankopen van klanten modelleren. Met het model is het mogelijk nieuwe klanten te classificeren, en een kans toekennen op een product aankoop van deze nieuwe klant, en daarmee ook verwachtingen uitspreken.

Interpretatie van het model kan alleen gedaan worden door het bedrijf of instelling die de gegevens verzameld en beheerd hebben. Zij bezitten de productkennis en zij kennen hun klanten. Extra informatie die niet opgeslagen is in de bestanden is beschikbaar binnen de Marketing en Verkoopafdeling.
Wij hebben ervaring met de implementatie van SPSS Modeler. Wij adviseren IBM SPSS Modeler Professional.

Wij hebben ervaring met de implementatie van SPSS Modeler. Wij adviseren IBM SPSS Modeler Professional.

Daarom bieden wij u het volgende aan :
Afname van IBM SPSS Modeler Professional met 3 dagen ondersteuning van drs. Ing. Jan Smit van Smit Consult .

U krijgt hiervoor :

 • een korte cursus in het gebruik van Data Mining;
 • bespreking van wat de mogelijkheden zijn van IBM SPSS
  Modeler;
 • met welke gegevens kunnen uw wensen zo goed als mogelijk
  worden gerealiseerd;
 • opbouw van een gegevensbestand voor analyse;
 • een eerste opbouw van een “stream” van IBM SPSS Modeler en
  een eerste interpretatie van de gegevens;
 • terugkoppeling van resultaten en aanpassing van de gegevens, of
  anders aanpassing van een model;
 • assistentie van interpretatie van het model: numerieke
  beschrijving van kansen en bedreigingen.

Het initieel aantal dagen dat hiermee gemoeid is, is 3 dagen.
— Na deze dagen zou u, in principe, IBM SPSS Modeler zelf kunnen toepassen, en het verder uitbouwen. U kunt daarna altijd terugvallen op onze expertise.
— Na deze 3 dagen is het mogelijk meer dagen ervoor af te nemen. Dat hangt af van de benodigde tijd voor de correcte gegevensopbouw, het samenvoegen van bestanden, een opdracht die nog niet geheel direct kan worden uitgevoerd, omdat gegevens ontbreken, etc.

De prijs voor deze 3-daagse consultancy is € 4.500,- ex BTW.

IBM SPSS Modeler is hét product voor data mining en big data analyses.

Wij bevelen u het product van harte aan.Modeler overheid

Sociale zekerheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de bijstandswet, en het toekennen en uitkeren van een reeks toelagen.
Door het inzetten van SPSS Modeler worden alle inwoners in de gemeente gelijk behandeld, wat ertoe leidt dat de analytische
resultaten transparant en traceerbaar zijn. Aan de ene kant kan de rechtmatigheid van een verkregen dienst worden verbeterd. Aan de andere kant kunnen bewoners worden gevonden, die juist de uitkering hard nodig hebben, zonder dat ze weten dat ze hier recht op hebben.

Verkeer en Milieu

Door analyse en voorspellen met IBM SPSS Modeler van de C02
niveaus en andere luchtvervuiling, kan eerder worden gedetecteerd
en met preventief beleid verdere vervuiling voorkomen worden.

Vitaliteit van wijken

De vitaliteit van een wijk wordt bepaald door haar bewoners. Zijn er voorzieningen aanwezig, zoals sportverenigingen, maar ook een huisartsenpost, een politiepost, en een levendige ouderensociëteit. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door o.a. of er voldoende groen aanwezig is, er relatief weinig verhuizingen zijn, en zelfredzaamheid wordt alleen mogelijk als ook vrijwilligers zich voldoende inzetten in de wijken. Men wil zich betrokken voelen. Met IBM SPSS Modeler wordt de vitaliteit van de wijken en dorpen in kaart gebracht. Het beleid wordt hiermee ondersteund, door bijvoorbeeld de hoogte van de subsidies voor activiteiten van verenigingen in stand te houden of anders juist te verhogen; met IBM SPSS Modeler kunnen dergelijke resultaten numeriek worden onderbouwd.

Veiligheidsregio, GGD’s, politie en brandweer

Het gevoel van veiligheid is belangrijk voor alle bewoners van de gemeente. Vele instellingen kunnen een bijdrage leveren om de sociale cohesie te verhogen. Wat zijn de effecten van eerder genomen maatregelen? Met IBM SPSS Modeler wordt inzicht verkregen in wat de kansen zijn op een incident, zoals een diefstal. GGD’s zijn onder andere verantwoordelijk voor de gezondheid van schoolkinderen. Met IBM SPSS Modeler analyseert u de verschillen tussen scholen en de achterliggende factoren die de verschillen verklaren.

Kies ook voor : IBM SPSS Modeler

 • Want elke bewoner telt;
 • Want elke gemeente wenst meer te halen uit de zorgvuldig opgebouwde bestanden;
 • Sociale zekerheid, veiligheid, milieu, vitaliteit, onderwijs;
 • IBM SPSS Modeler analyseert kansen en bedreigingen voor haar
  bewoners.

Wilt u meer weten over IBM SPSS Modeler, neemt u dan contact op met Drs. Ing. Jan Smit (e-mailadres: jan.smit@smitconsult.nl ).

Een presentatie van wat SPSS Modeler kan betekenen voor u, behoort tot de mogelijkheden.Wat is Modeler

SPSS Modeler 18.3

 1. Wat is SPSSS Modeler

IBM SPSS Modeler is een uitgebreid analyseplatform dat is ontworpen om modellen te ontwikkelen voor het doen van voorspellingen en statistische informatie te geven om beslissingen van individuen, groepen, systemen en de onderneming te ondersteunen. Door een reeks geavanceerde algoritmen en
technieken te bieden voor categorisatie en regressie-modellen, kan SPSS Modeler u helpen om consequent de juiste beslissingen te nemen, vanaf de desktop of binnen operationele systemen. IBM@ SPSS@ Modeler is een krachtige, veelzijdige softwaretool voor “deep learning: (automatisch geschikte modellen) waarmee u snel en nauwkeurige modellen kunt bouwen, welke intuitief (komen
overeen met wat u denkt) zijn zonder dat u kennis hoeft te hebben van programmeren.

 1. Wat zijn de belangrijkste toepassingen van IBM SPSS Modeler?

Vele bedrijven en instellingen en overheidsinstanties vertrouwen op IBM SPSS Modeler om de waarde van hun bedrijfsgegevens te ontsluiten, bedrijfsprocessen te verbeteren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen op gebieden zoals:

 • Fraude en risicobeperking
 • Beheer van menselijk kapitaal / resourceplanning
 • Berekenen van de juiste waarden van objecten
 • Marketingeffectiviteit
 • Operationele effectiviteit

SPSS Modeler helpt u om gemakkelijker patronen en trends in gestructureerde of ongestructureerde data te ontdekken, met behulp van een unieke visuele interface ondersteund door geavanceerde analytische technieken. SPSS Modeler resultaten zijn begrijpelijk en duidelijk is te zien welke factoren invloed hebben op het resultaat, zodat u kunt profiteren van kansen en risico’s kunt beperken.

 1. SPSS Modeler en een intuïtieve grafische interface.

Visualiseer eenvoudig resultaten van “deep learning” met behulp van de grafische interface van IBM SPSS Modeler. Vanuit deze interface hebt u eenvoudig toegang tot numerieke, tabelgegevens uit verschillende bronnen, en kunt u SPSS Modeler gebruiken om analyses uitvoeren op uiteenlopende gebieden zoals klantrelatiebeheer, marketing, resourceplanning, fraude en risicobeperking en medisch onderzoek. U hebt toegang tot alle modellen voor voorspellen van IBM SPSS Modeler, evenals de mogelijkheden voor gegevensvoorbereiding, modelevaluatie, modelselectie, modelpresentatie, en voorspellen van IBM SPSS
Modeler vanuit één enkele interface.

 1. Algemene statistische analyses met IBM SPSS Modeler.

A. SPSS Modeler Statistieken bij gegevensvoorbereiding

Statistische methoden zijn vereist bij het voorbereiden van train- en testdata voor uw deep learning model.

Dit omvat technieken voor:

— Detectie van uitschieters;
— Toerekening van ontbrekende waarden (missing values);
— Nemen van geschikte gegevenssteekproef;
— Gegevens (her)schalen;
— Variabele codering.

Basiskennis van gegevensdistributies, beschrijvende statistieken en gegevensvisualisatie is enigszins vereist om u te helpen bij het bepalen van de juiste methoden. https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.0?topic=preparation-field-processing-summary-automated-data

B. SPSS Modeler Statistieken bij modelevaluatie

Statistische methoden zijn vereist bij het evalueren van de vaardigheid van een machine learning-model op gegevens die tijdens de training niet worden gezien.
Deze statistische methoden technieken zijn zoals:
— Gegevenssteekproef of sampling;
— Resampling-technieken van gegevens;
— Experimenteel ontwerp.
https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.0?topic=node-reading-results-model-evaluation

C. SPSS Modeler Statistieken bij modelselectie

Statistische methoden zijn vereist bij het selecteren van een definitief model voor een voorspellend modelleringsprobleem.
Deze modelselectie omvatten technieken voor:
— Controleren op een significant verschillen tussen de resultaten;
— Het kwantificeren van de grootte van het verschil tussen de resultaten;
— Het gebruik maken van verschillende geschikte modellen.
https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.0?topic=models-modelselection-linear

https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler

D. SPSS Modeler Statistieken in modelpresentatie

Statistische methoden zijn vereist bij het presenteren van een definitief model aan belanghebbenden.
Modelpresentatie omvat technieken voor:
— De verwachte geschiktheid van het model samenvatten;
— Het kwantificeren van de verwachte variabiliteit (zoals betrouwbaarheidsintervallen) van schatters van het model.
https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/ 18.3.0?topic=SS3RA7_18.3.0/modeler_mainhelp_client_ddita/clementine/spss_equation_general.html

E. SPSS Modeler Statistieken voor voorspelling Statistische methoden zijn vereist bij het maken van een voorspelling met een definitief model op nieuwe gegevens.

Statistieken voor voorspelling omvat technieken voor:
— Het kwantificeren van de verwachte variabiliteit (zoals betrouwbaarheidsintervallen) voor de voorspelling.
https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.0?topic=nodes-statistical-models

SPSS Modeler biedt al bovenstaande technieken, welke standaard zijn in zogeheten “deep learning”.
De belangrijkste websites zijn : https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.O?topic=asm-application-examples

F. SPSS Modeler 18.3.0 voor nog betere resultaten

SPSS Modeler maakt het mogelijk om R en Python programma’s in te lezen sinds IBM SPSS Modeler 18.3. Dat maakt het mogelijk om ook nieuwe methoden toe te passen. Zie hiervoor : SPSS Modeler biedt modules voor het gebruik van Python oorspronkelijke algoritmes. De volgende Python modellen worden ondersteund:
https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.0?topic=help-python-nodes

Resultaten zijn beduidend beter dankzij het gebruik van Python modules. Kiest u ervoor de beste schatter en voor de kleinste variantie voor de schatter dan is IBM SPSS Modeler de juiste keuze. U hoeft daarbij niet Python of R toe te passen. Alle functies zijn aanwezig. Er worden tevens automatisch programma’s voor categorisatie en voor regressie modellen. Zo geldt dat categorisatie en voor regressie modellen de module XGBoost de beste resultaten geeft. Door het ontwerp zijn er geen betere modellen nu beschikbaar voor deze technieken. Dus de correlatie tussen de geschatte waarden en de aangenomen waarden van een regressie is het hoogst als XGBoost wordt toegepast.

Voor meer informatie leest u bij : https://www.ibm.com/docs/nl/spss-modeler/18.3.O?topic=nodes-xgboost-linear-node
Laat uw gegevens toepassen met de meest geavanceerde modellen met de beste voorspellende waarden. Kies voor IBM SPSS Modeler. Wij zijn u graag van dienst met advies. Neemt u contact op Jan Smit (mail jan.smit@smitconsult.nl ) voor technisch en statistisch advies of anders met Nina Brands (nina.brands@smitconsult.nl ) voor meer informatie over de licenties.Modeler prijzen

SPSS Modeler kent de volgende edities die wij aanbieden:

SPSS Modeler Personal

Licentievorm: single user (desktop) :

— License term Perpetual license: prijs per gebruiker (Authorized user) 11.387,- éénmalig
— License term Annual (fixed term) license : prijs per gebruiker (Authorized user) € 5.066,- per jaar

SPSS Modeler Professional

Licentievormen: Single user (desktop) en Concurrent user (server)

Licentievorm: Single user (desktop) :

— 1 user license term Perpetual license: prijs per gebruiker (Authorized user) € 17.370,- éénmalig
— 1 user license term Annual (fixed term) license: prijs per gebruiker (Authorized user) € 7.604,- /(prijs per jaar/huurlicentie) Licentievorm: Concurrent user (server)
— 1 concurrent user term Perpetual license: prijs per gebruiker 43.232,- éénmalig
— 1 concurrent user term Annual (Fixed term): prijs per gebruiker €19.010,- (prijs per jaar/huurlicentie)

Overheidsinstellingen ontvangen een korting
Prijzen zijn inclusief 1 jaar maintenance en Support

Scroll naar boven